Yritys

Yritys on perustettu Jouko Tauriaisen toimesta v. 1991. Aluksi yrityksen nimi oli Fennoscan Systems Oy ja yrityksen alkuperäisenä liikeideana oli skannauspalvelun tarjoaminen suunnittelutoimistoille, teollisuudelle sekä kunnille.

Vuonna 1996 Fennoscan ryhtyi tuomaan maahan ja markkinoimaan LinkOne-nimistä australialaista, sähköisten varaosakirjojen tekemiseen tarkoitettua ohjelmaa.

Vuosituhannen vaihteeseen mennessä alkuperäinen skannausliiketoiminta oli jo jäänyt pois ja samaan aikaan kun Suomi valmistautui markasta luopumiseen sekä euroon siirtymiseen, yritys vaihtoi nimensä muotoon Fenten.

Vuonna 2005 Fentenissä alettiin tutkia businessmahdollisuuksia rakenteiseen dokumentointiin perustuvan ohjekirjajärjestelmän ympäriltä. DoX-järjestelmän kehitys aloitettiin vuonna 2006 ja järjestelmän ensimmäinen versio tehtiin tilaustyönä asiakkaalle, joka on Fentenin asiakkaana edelleen. Ohjelmisto kehittyi ja Fenten sai DoX-järjestelmälle lisää asiakkaita. Kuuden vuoden ohjelmistokehityksen jälkeen vuonna 2012 syntyi ajatus DoX-järjestelmän siirtämisestä web selaimella käytettäväksi ja tarjoaminen asiakkaille SaaS-palveluna. Web selainkäyttöinen järjestelmä tarjosi asiakkaille todellisen mahdollisuuden tehdä työtä ajasta ja paikasta riippumatta.

Fentenissä on tehty sukupolvenvaihdos, joka on saatu päätökseen vuoden 2014 aikana. Sukupolven vaihdoksen mukaan Jouko Tauriaisen omistusosuus on siirtynyt kokonaisuudessaan Mikko Tauriaiselle osakekaupalla. Sukupolvenvaihdoksella haluttiin viestiä asiakkaille sekä yhteistyökumppaneille jatkuvuutta sekä yrityksen säilymistä suomalaisena perheyrityksenä.

Yritys on aloittanut yhden miehen yrityksenä ja osaavaan porukkaan on saatu sitoutunutta ja yrittäjähenkistä henkilöstöä. Osaavan henkilöstön avulla Fenten on kasvanut ja on tänään merkittävä teknisen dokumentoinnin järjestelmätoimittaja Pohjoismaissa.

Fenten tulee jatkossakin kehittämään dokumentoinnin ohjelmia asiakastarpeeseen ja tarjoamaan sitä kautta asiakkaille aitoja hyötyjä ja kilpailuetua. Fenten tulee olemaan toimialansa edelläkävijä dokumentointijärjestelmien tuottajana sekä tarjoajana, nyt ja tulevaisuudessa.